ZwyciĘskie ilustracje do wierszy poetÓw polskich

Celem konkursu było m.in. upowszechnianie czytelnictwa, a szczególnie poezji polskiej, prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szkolnej, rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości, empatii oraz przedstawianie obrazu poetyckiego, jego nastroju różnorodnymi środkami plastycznymi. Prace musiały być zainspirowane twórczością polskich poetów. W tegorocznej edycji na konkurs wpłynęło 312 wytworów plastycznych z 71 placówek z całej Polski. Komisja w składzie: przewodnicząca – pani Mariola Grochowska; pani Marta Dziomdziora; pani Magdalena Kucharska (nauczyciele plastyki Pałacu Młodzieży), przyznała nagrody i wyróżnienia w czterech regulaminowych kategoriach wiekowych.

W kategorii wiekowej 7-9 lat nagrodę otrzymała Oliwia Związek (9 lat) za ilustrację do wiersza Doroty Gellner "Krople". W kategorii wiekowej 10-12 lat wyróżnienie zdobyła Olga Zajdel (10 lat) za ilustrację do wiersza Teresy Mazur "Strach na wróble".

Nagrodzone dziewczęta są uczestniczkami Dziecięcej Akademii Plastycznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, a ich opiekunem artystycznym jest Bożena Liszewska.

Wystawa prac konkursowych zorganizowana została w siedzibie Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie. Organizatorzy dziękują wszystkim młodym twórcom oraz ich nauczycielom za udział w konkursie. Laureatom serdecznie gratulujemy!