Historia MŁodzieŻowego domu kultury

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

HISTORIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

Rocznice w każdej zbiorowości mają wiele wspólnego z rocznicami rodzinnymi. Stwarzają bowiem możliwości przypomnienia ważnych dat z przeszłości, odświeżenia wspólnych przeżyć, zaprezentowania osiągnięć oraz zdopingowania do wspólnego działania w przyszłości. To już 50 lat istnienia, podczas których Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie uczy, bawi i wychowuje. Przez ten długi okres funkcjonowania placówki kolejne pokolenia wychowanków korzystają z proponowanych przez nas form pracy. Zwiększająca się ilość dzieci uczęszczających na zajęcia jak również wzrastająca liczba kół i zespołów jest dla nas bodźcem do dalszego działania i osiągania efektywnych wyników w pracy wychowawczo-opiekuńczej.


Historia

We wrześniu 1964 roku zostaje powołany Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Pierwszym Dyrektorem został Bronisław Soboń.

W 1965r. kierownictwo obejmuje Jadwiga Krajczewska /Kowalska/. Zorganizowano koła: plastyczne, techniczne, modelarskie, recytatorskie, dział teatrzyk „Baśń” i zespół gitarowy. Powstał Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Żyrardowa”- popularne Szpaczki. Rozpoczęto współpracę z ZHP.

Lata 1970-1973 to okres przebudowy obiektu. Przeprowadzony remont przyniósł zmiany lokalowe. W tym czasie placówką kierowała Stanisława Wielogórska /Miszczak/. Mimo trwającego remontu działał zespół Pieśni i Tańca „Żyrardów”. Składał się on z orkiestry symfonicznej, chóru, baletu i recytatorów.

W VI 1973r. odbyło się uroczyste otwarcie działalności sekcji i pracowni domu kultury w wyremontowanych pomieszczeniach. Poza już wcześniej wspomnianymi uruchomiły swoją działalność: pracownia szkutnicza i harcerska drużyna wodna.

W 1974r. Prowadzenie Domu Kultury Dzieci i Młodzieży przejął Stanisław Podwysocki. W tym czasie działały: teatrzyk „Baśń”, zespół muzyczny, koła plastyczne, modelarskie, gospodarstwa domowego, krawieckie oraz kabaret „Klip - Klap”.

Rok 1975r. Nastąpiła zmiana nazwy na Ognisko Pracy Pozaszkolnej. OPP zostało powołane przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania do pełnienia funkcji Wojewódzkiego Koordynatora Konkursów Plastycznych.

Dyrektorem placówki zostaje Janusz Fibich. Organizuje Harcerską Orkiestrę Dętą, zespół muzyki rozrywkowej, zespół fletów prostych, zespół akordeonowy, a dla młodzieży nie umiejącej grać – Klub Miłośników Muzyki. Po raz pierwszy wprowadzono naukę języków obcych.

W 1978r. kierownictwo placówki przejęła Irena Kozarzewska.

W 1981r.dyrektorem OPP została Hanna Fibich. Nawiązano współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Żyrardowa popularyzując wiedzę o dziejach naszego miasta i regionu.

Ze względu na rozszerzenie wojewódzkich funkcji koordynacyjnych o edukacje teatralną i muzyczną Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach przemianowała OPP w Młodzieżowy Dom Kultury. Odbywały się: Festiwale Piosenki Harcerskiej, Konkursy Poezji i Prozy Radzieckiej. Konkursy Chórów, festiwale Małych Form Teatralnych i Konkursy Wiedzy .

Lata 1985-1989 zaowocowały rozwinięciem form związanych z edukacją teatralna i filmową. Placówka zdobyła wiele centralnych nagród w konkursach „Bliżej Teatru”, a w 1988 roku przyznano jej Medal 80-lecia Towarzystwa Kultury Teatralnej. W dalszym ciągu prowadzona była edukacja plastyczna i muzyczna. Wzrastające zapotrzebowanie na naukę języków obcych spowodowało rozszerzenie ilości grup uczących się. Do ciekawszych form pracy należy zaliczyć prace klubową. I tak powstał Klub Przyjaciół Matrioszki, Klub Kolekcjonera i Klub „Awangarda XXI”, który skupiał olimpijczyków całego województwa. W 1989 roku. rozpoczął działalność Klub Miłośników Dobrej Piosenki skupiający starsza młodzież tworzącą i śpiewającą piosenki.

W roku 1998 placówka przeniesiona została do budynku zaadaptowanego po przedszkolu przy ulicy Moniuszki.

W 2002 roku kierowanie placówką objęła Bożena Liszewska.

Młodzieżowy Dom Kultury oferuje w czasie wolnym od nauki i obowiązków rodzinnych atrakcyjne i pożyteczne zajęcia w kołach, sekcjach, klubach i zespołach. Mocną stroną naszej placówki jest działalność artystyczna. Ten nurt działań posiada bogate tradycje i liczne sukcesy. Obejmuje kompleksowo kształcenie umiejętności, edukację i promocję osiągnięć wychowanków.

W chwili obecnej na wszystkie formy zajęć uczęszcza ponad 1000 dzieci i młodzieży Wieloletnia praca placówki na trwałe wpisała ją w historię miasta i regionu.

W ciągu 50 lat działalności zorganizowano wiele imprez miejskich, powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Placówka koordynowała działalność szkół w zakresie edukacji teatralnej i plastycznej.

Do tradycji należy organizacja takich imprez jak:

Ogólnopolskie zawody Modeli Latających na Uwięzi

Powiatowy Festiwal Miniatur Teatralnych

Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej

Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Śpiewa lal, śpiewa miś”

Powiatowy Przegląd Piosenki Młodzieżowej „Akcent”

konkursy plastyczne o różnej tematyce

konkursy fotograficzne

obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka

obchody Święta Ziemi

Małe Formy Zimowego i Letniego Wypoczynku.

Bogatsi w doświadczenia z przeszłości i osiągane sukcesy chcemy tworzyć teraźniejszość i przyszłość placówki co najmniej przez następne 50 lat.