Prace plastyczne NASZYCH ARTYSTÓW ozdobiŁy kalendarze

Konkurs był przeznaczony głównie dla palcówek oświaty i kultury czyli dla dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat. Idea tworzenia kalendarza ilustrowanego pracami dzieci z różnych zakątków świata i różnych kręgów kulturowych sprawdziła się wyjątkowo dobrze.

Prace były różnorodne techniczne, stylistycznie i w bardzo ciekawy sposób ilustrowały różnorodność etniczną i tradycje charakterystyczne dla danych krajów przez pryzmat zmieniających się pór roku. Jury z 2845 nadesłanych prac na wystawę pokonkursową zakwalifikowało 120. W gronie zwycięzców są również wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Wyróżnienie otrzymali: Angelika Jachna (l.11), Kamil Nartowski (l.15) oraz Karolina Jarosz (l.10). Podczas podsumowania laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Organizatorzy przekazali wielkie słowa uznania dla wszystkich autorów. Zaznaczyli, że poziom nadesłanych prac był bardzo, bardzo wysoki.

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie po raz 31. zorganizował Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kalendarz GOK 2024". Pierwszy konkursowy kalendarz został wydany w 1999 roku. Od tego czasu Gminny Ośrodek Kultury kontynuuje tą tradycję, co roku ogłaszając nowy konkurs. Tegoroczny temat brzmiał: "Tajemnice odległych światów: niezwykłe odkrycia, kosmiczne przygody".  Zadanie jak co roku było bardzo trudne, wpłynęło ponad 700 przepięknych prac ze 100 placówek z całej Polski. 

Komisja powołana przez organizatora przy ocenie prac brała pod uwagę zgodność z tematem, estetykę, oryginalność, samodzielność i staranność wykonania pracy. Miło nam poinformować, że po raz kolejny prace wychowanków z Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie zostały docenione przez jury.

Nagrodę główną za pracę ilustrującą czerwiec – otrzymała Olga Zajdel (l.11). Komisją wyróżniła Natalię Baran (l.9).  Laureatki otrzymały dyplomy, przybory plastyczne i kalendarze na 2024 rok. Laureaci obu konkursów pracują pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej. Gratulujemy!