Kolejne nagrody dla wychowanek Akademii Plastycznej

Do udziału w konkursie Organizatorzy zaprosili dzieci i młodzież, wychowanków różnych typów placówek m. in. domów kultury, szkół, pracowni plastycznych etc. w wieku 5-16 lat. Do konkursu zgłoszono prace plastyczne z 21 placówek.
Jury w składzie: Marlena Lenart – dr sztuki, artysta malarz, Agnieszka Myszkowska – mgr sztuki, artysta plastyk, nauczyciel plastyki oceniło prace w 5 kategoriach wiekowych przyznając 16 nagród oraz 38 wyróżnień. Wśród laureatów znalazły się dwie wychowanki Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

W kat. 11-13 lat  I miejsce oraz medal przyznano Indze Dobaczewskiej
Wyróżnienie w kategorii 8 – 10 lat otrzymała Maja Szymczak
Gratulujemy laureatkom i ich opiekunce – Bożenie Liszewskiej