Czerwiec z nagrodami dla plastykÓw

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach był organizatorem 17 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Człowiek w ruchu”. Na konkurs wpłynęło 1443 prac z 208 placówek oświatowych i kulturalnych. W kategorii 12 lat III miejsce jury przyznało Weronice Różewskiej.

 

Organizatorem IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Portret w kolorze uśmiechu” był Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Do konkursu zgłoszono 1558 prac plastycznych wykonanych przez 1546 autorów pod kierunkiem 228 nauczycieli reprezentujących 170 placówek z Polski. Jury oceniło prace w 8 kategoriach wiekowych. Wśród laureatów znaleźli się wychowankowie z Dziecięcej Akademii Plastycznej. Antonina Tomsohn i Jan Latek otrzymali nagrody, a Paulina Górka i Zofia Lipińska - wyróżnienia. Podsumowanie konkursu odbyło się 07.06.2017 w budynku dworca PKP w Głownie.

 

Sukcesem okazał się również udział w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym „Zwierzęta zamieszkujące Puszczę Kampinoską”, zorganizowanym przez Sochaczewskie Centrum Kultury. W kat. wiekowej 7– 9 lat I nagrodę zdobyła Zuzanna Wargalla. W drugiej kategorii wiekowej 10 – 12 lat I nagroda przypadła Weronice Rózewskiej, III nagrodę otrzymała Aleksandra Perzyna, a wyróżnienia przyznano: Kacprowi Zgorzalskiemu, Agacie Olesińskiej i Kai Stronias. Podsumowanie konkursu odbyło się 14.06.2017 r. w SCK w Chodakowie, podczas którego laureaci konkursu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, mających na celu rozpoznawanie śladów zwierząt.

Wszyscy laureaci pracują pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.