POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ 2023

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY PODCZAS XXVI POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ
(10.11.2023r.)
Jury w składzie:

• Robert Rasz (przewodniczący) – muzyk, perkusista, instruktor
• Katarzyna Mufazałów – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowskiego
• Michał Ochnicki – przewodniczący Komisji Oświaty przy Radzie Powiatu Żyrardowskiego
• Sławomir Nalej – muzyk, gitarzysta, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie
• Aleksandra Rudzińska– muzyk, instruktor
po wysłuchaniu 32 prezentacji z 14 placówek powiatu żyrardowskiego postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W pierwszej kategorii wiekowej (klasy I-III)

I MIEJSCE
- Julia Kwaczyńska – Szkoła Podstawowa w Piekarach

II MIEJSCE:
- Julia Małkiewicz– Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
w Żyrardowie
- Barbara Belanken-Seliga – zgłoszenie indywidualne

III MIEJSCE:
- Zofia Mitrowska – Klub Osiedlowy "Koliber" w Żyrardowie
- Filip Grzeszczak – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie

WYRÓŻNIENIE:
- Lena Mońka – zgłoszenie indywidualne
- Danyjl Kuchychuk – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żyrardowie
- Ignacy Koźbiał - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej, Filia w Korabiewicach
- Elena Stańczak – zgłoszenie indywidualne
- Anna Kowalik – zgłoszenie indywidualne

W drugiej kategorii wiekowej (klasy IV-VI)

GRAND PRIX:
- Anna Jankowska – zgłoszenie indywidualne

NAGRODA:
- Antonina Bobrowska – zgłoszenie indywidualne
- Agata Kasprowicz – Szkoła Podstawowa w Piekarach
- Emil Dębski – Szkoła Podstawowa w Osuchowie
- Magdalena Lechniak – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie

WYRÓŻNIENIE:
- Anna Jarośkiewicz– Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie
- Dawid Boguszewski – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
w Żyrardowie
- Oliwia Kot – zgłoszenie indywidualne
- Oliwia Pierzak– zgłoszenie indywidualne

W trzeciej kategorii wiekowej (klasy VII-VIII)

I MIEJSCE :
- Patrycja Kulicka – Szkoła Podstawowa im. Jana Maklakiewicza w Mszczonowie

II MIEJSCE:
- Karina Pieniążęk – Szkoła Podstawowa w Piekarach

III MIEJSCE:
- Zofia Świder – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie

WYRÓŻNIENIE:
- Agata Pleśnierowicz– Mszczonowski Ośrodek Kultury w Mszczonowie

Komisja gratuluje laureatom.
Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrody sponsorowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego.