MIŚ W POEZJI I PROZIE

Nasz Młodzieżowy Dom Kultury reprezentowały: Zosia Cymerska, Ada Rudzińska i Aleksandra Bestydzińska. Jury w składzie: Jadwiga Nowakowska – dyrektor MBP, Longina Kroć-Ziemkiewicz – nauczyciel polonista oraz Marzena Staśkiewicz – nauczyciel polonista - przyznało: III miejsce Zosi Cymerskiej za recytację wiersza "Pożegnalna wizyta" Haliny Szayerowej oraz wyróżnienie Adzie Rudzińskiej za recytację wiersza "Przepraszam" Hanny Łochockiej. Dziewczynki przygotowała pani Ewa Klocińska.