Koncert ŚwiĄteczny

Pod koniec Koncertu odbyła się prezentacja Kalendarza na Rok 2019 z pracami Wychowanków uczęszczających na zajęcia plastyczne. Pamiątkowe kalendarze zostały wręczone Samorządowcom Powiatu Żyrardowskiego i Miasta Żyrardowa. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie: młodym Artystom, kadrze Mł.D.K., pracownikom Centrum Kultury, rodzicom i przyjaciołom, uczniom z klasy Fotografii i Multimediów z Zespołu Szkół Nr 1, Telewizji Mazowsza Zachodniego, a także Panu Grzegorzowi Nowakowskiemu i Jackowi Sankowskiemu oraz Samorządowcom, którzy wspierają naszą placówkę od wielu lat. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i video z Koncertu.