SzczĘŚliwa "ZŁota Nutka"

Jury podczas prezentacji oceniało: interpretację prezentowanych utworów, muzykalność, ruch sceniczny oraz ogólny wyraz artystyczny. Trio wokalne: Ada Rudzińska, Zuzanna Marczak i Paula Waszczuk (przygotowane przez Aleksandrę Rudzińską) wykonało utwór pt. „Idealnie” z repertuaru Sound’n’Grace, wyśpiewując tym samym drugie miejsce w kategorii młodzieży gimnazjalnej.

,

Na co dzień dziewczęta uczęszczają w zajęciach zespołu wokalnego „Frajda”, który działa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Obecnie zespół pracuje nad nowym repertuarem i przygotowuje się do kolejnych występów, konkursów i festiwali.