DzieŃ Edukacji NARODOWEj

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Żyrardowski zorganizował uroczystość, na którą zostali zaproszeni pracownicy placówek oświatowych z terenu powiatu żyrardowskiego Spotkanie odbyło się 15 października 2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury.Pan Wojciech Szustakiewicz powitał zgromadzonych na uroczystości gości - pedagogów i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żyrardowskiego oraz pozostałych uczestników spotkania, a następnie złożył wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia, podziękowania za ich ciężką i odpowiedzialną pracę, za trud jaki wkładają w nauczanie młodzieży. Po powitaniach Starosty rozpoczęły się występy zespołów artystycznych działających w naszej placówce– zespołu wokalnego Szałaputy, zespołów Chochliki, Frajda i Finezja. Po występach Starosta wręczył nagrody wyróżniającym się pracownikom oświaty – dyrektorom i nauczycielom.