Premiera Teatru "Maskarada"

W przedstawieniu udział wzięli: Zuzanna Leśniewicz, Angelika Kaliszewska, Julia Frączkiewicz, Saba Dzwonek, Jakub Rastawicki, Zuzanna Łukasik, Emilia Ślęzak, Oskar Siudek, Magdalena Siwiec. Wiązanka wierszy o tematyce wiosennej to przedstawienie słowno-muzyczne pt. ,,Wiosna”, które przygotowała grupa starsza zespołu. Udział w nim wzięły: Aleksandra Bestydzińska, Joanna Boguszewicz, Zofia Cymerska, Olga Cyzman, Róża Głażewska, Weronika Nowak, Dominika Walczak. Trzecia prezentacja to teatr jednego wiersza ,,Na straganie” Jana Brzechwy, w której wystąpiły dwie grupy wiekowe razem. Wszystkie dzisiejsze prezentacje wykonane były bezbłędnie i wzbudziły u widzów bardzo duże emocje. Na koniec zaprezentowały się dzieci, które w ciągu roku brały udział w konkursach recytatorskich i mają na swoim koncie osiągnięcia.

Warto zaznaczyć, że zespół teatralny Maskarada działa nieprzerwanie od 20 lat ze zmiennym udziałem dzieci uzdolnionych teatralnie i recytatorsko. Uczestnicy grupy obok poznawania warsztatu prawidłowej wymowy, odpowiedniego zachowania na scenie czy pracy w grupie, uczestniczą w różnego rodzaju konkursach recytatorskich i teatralnych. Jest to jedyna grupa teatralna w naszym mieście mająca na swoim koncie tak dużą ilość osiągnięć recytatorskich i teatralnych na różnych szczeblach, w tym także ogólnopolskich i międzynarodowy.

Mali aktorzy teatru Maskarada grają także spektakle dla środowiska lokalnego, tak jak to miało miejsce dzisiaj. Dzieci poprzez zabawę teatralną integrują się, rozwijają swoje pasje i miło spędzają czas. Na szczególną uwagę zasługuje również postawa i zaangażowanie rodziców, którzy ściśle współpracują z wieloletnim instruktorem teatralnym grupy panią Ewą Szklarską, wspomagając ją w przygotowaniu kostiumu czy rekwizytów. Dzisiejszą premierę wspomogli również instruktorzy MłDK-u pani Agnieszka Kazimierczak i pan Sławomir Nalej.