"ŚPIEWA LALA, ŚPIEWA MIŚ"

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY PODCZAS XXXII POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
"ŚPIEWA LALA, ŚPIEWA MIŚ" Z 5 czerwca 2024r.
Jury w składzie:

Robert Rasz (przewodniczący) – muzyk, perkusista, instruktor Młodzieżowego Domu Kultury
w Żyrardowie
Sławomir Nalej – muzyk, gitarzysta, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie
Monika Bachańska – dyrektor Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
Urszula Izdebska – muzyk, pedagog, wieloletni dyrygent, instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.
Aleksandra Rudzińska – muzyk, instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie
po wysłuchaniu 33 prezentacji z 15 placówek powiatu żyrardowskiego postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W pierwszej kategorii wiekowej (3 i 4 – latki)
NAGRODA:
Helena Tomaszewska– Przedszkole Niepubliczne "Mini Przedszkole Dino" w Żyrardowie
Thaddeus Pakulnicki – Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie
Antonina Gędziarska – Przedszkole Samorządowe w Puszczy Mariańskiej
WYRÓŻNIENIE:
Nikola Nowakowska – Szkoła Podstawowa w Walerianach

W drugiej kategorii wiekowej (5 – latki) :
NAGRODA:
Piotr Łukaszuk - Przedszkole Niepubliczne "Mini Przedszkole Dino" w Żyrardowie
Kornelia Ojrzyńska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bartnikach

WYRÓŻNIENIE:
Antonina Ziółkowska– Szkoła Podstawowa w Piekarach
Iga Adamska – Szkoła Podstawowa w Miedniewicach
Matylda Szwede – Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie
Apolonia Małkińska - Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie

W trzeciej kategorii wiekowej (6 – latki) :
NAGRODA:
Gabriela Wrzodak – Przedszkole Samorządowe w Puszczy Mariańskiej
Marcelina Banachowicz – Szkoła Podstawowa w Piekarach
Natalia Dąbrowska – Niepubliczne Przedszkole "Gabilandia" w Żyrardowie
WYRÓŻNIENIE:
Hanna Dudziec – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie
Oliwier Rybarczyk – Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrardowie
Klara Jankowska – Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie
Michał Kaliński – Przedszkole Niepubliczne "Mini Przedszkole Dino" w Żyrardowie

Komisja gratuluje laureatom! Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego Pana Andrzeja Wilka i Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie. Nagrody wręczyła Wicestarosta - Pani Ewa Kakiet-Springer oraz Jury. Fotogaleria: Sandra Grzywaczewska (ZS Nr1 "Elektryk"). Dziękujemy!