Śpiewa Lala, Śpiewa MiŚ 2019

XXVI POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ "ŚPIEWA LALA, ŚPIEWA MIŚ" - Protokół:

Jury w składzie:
Krzysztof Gwiazda (przewodniczący) – muzyk, kompozytor, śpiewak operowy
Katarzyna Mufazałów – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
Michał Ochnicki – przewodniczący Komisji Oświaty, Radny Powiatu Żyrardowskiego
Sławomir Nalej – muzyk, instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie
po wysłuchaniu 36 prezentacji z 19 placówek powiatu żyrardowskiego postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W pierwszej kategorii wiekowej (3 i 4 – latki)
I MIEJSCE
Marcelina Rusinowicz – Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" w Żyrardowie
II MIEJSCE:
Bartosz Olejarczyk – Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrardowie
III MIEJSCE:
Aleksandra Pałuba – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żyrardowie
WYRÓŻNIENIA:
Natalia Żuczkowska – Klub Osiedlowy "Koliber" w Żyrardowie
Stanisław Wójt – Niepubliczne Przedszkole "Gabilandia" w Żyrardowie
Maja Marcyjanik – Przedszkole Niepubliczne "Smerfolandia" w Mszczonowie

W drugiej kategorii wiekowej (5 – latki)
I MIEJSCE:
Julia Pawlicka – Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości" w Żyrardowie
II MIEJSCE:
Alicja Krzywiecka – Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka" w Tartaku Brzózki
III MIEJSCE:
Barbara Poczęta – Przedszkole Niepubliczne "Mini Przedszkole DINO" w Żyrardowie
WYRÓŻNIENIA:
Natalia Kozłowska – Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie
Zuzanna Gronkowska – Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" w Żyrardowie
Lena Olczak – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żyrardowie

W trzeciej kategorii wiekowej (6 – latki)
I MIEJSCE :
Antonina Dropińska – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żyrardowie
II MIEJSCE:
Maciej Rajski – Przedszkole Niepubliczne "Pozytywka" w Żyrardowie
III MIEJSCE:
Karolina Chudon – Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" w Żyrardowie
Tadeusz Niewiadomski – Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie
WYRÓŻNIENIA:
Gabriela Wardziak – Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie
Zuzanna Adamczyk – Oddział Przedszkolny w Korabiewicach
Anna Jankowska – Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie
Zuzanna Segiet – Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości" w Żyrardowie
Barbara Gauden - Przedszkole Niepubliczne "Smerfolandia" w Mszczonowie

Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrody sponsorowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego i Prezydenta Miasta Żyrardowa.