"Śpiewa Lala Śpiewa MIŚ" 2018

Jury w składzie: Olga Dutkiewicz (przewodniczący) muzykolog, muzykoterapeuta, muzyk, instruktor, nauczyciel; Magdalena Grochowska - wokalistka, muzyk; Sławomir Nalej - muzyk, instrumentalista, aranżer, nauczyciel gry na gitarze - po wysłuchaniu 39 prezentacji z 18 placówek powiatu żyrardowskiego przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych. Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrody sponsorowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego. Poziom występów był bardzo wysoki. Jury gratuluje młodym artystom.