Powiatowy Konkurs plastyczny ŻyrardÓw sercem malowany

Nagrody wręczyli: Pani Bożena Liszewska - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, Wicestarosta Pan Grzegorz Dobrowolski, Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa - Pan Marcin Rosiński oraz Pan Zbigniew Kołaczek - artysta plastyk, nauczyciel Mł.D.K. Po wręczeniu nagród młodzi plastycy uczestniczyli w otwarciu wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac, które zostały również wydane w formie albumu wraz z wierszami o Żyrardowie.

 

Powiatowy Konkurs Poetycki "ŻyrardÓw – co za miasto"

5 maja odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej wiersze nadesłane na Powiatowy Konkurs Poetycki pt. "Żyrardów – co za miasto" Na konkurs zgłoszono 64 wiersze z 10 placówek oświatowo-wychowawczych powiatu żyrardowskiego. W Komisji udział wzięli: Jerzy Jankowski – poeta, autor tekstów, nauczyciel; Hanna Fibich – nauczyciel Mł.D.K, instruktor teatralny; Wiesław Tupaczewski – artysta satyryk, lider Kabaretu OTTO, autor tekstów i piosenek; Krzysztof Gwiazda – śpiewak operowy, autor piosenek, nauczyciel muzyki; Maciej Klociński – wokalista, instrumentalista, adiunkt na wydziale Kulturoznawstwa UKSW.

1 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursy wraz z wręczeniem nagród. Na rozpoczęcie gali wystąpiły przedstawicielki zespołu wokalnego "Szałaputy" wykonując dwie piosenki, których teksty zostały oparte na wierszach konkursowych.

Następnie wręczono nagrody wszystkim uczestnikom konkursu, a także wyróżnionym i nagrodzonym autorom wierszy, które zostały opublikowane w specjalnym tomiku wraz z pracami plastycznymi przedstawiającymi nasze miasto.

Protokół z oceny wierszy nadesłanych na Powiatowy Konkurs Poetycki pt. „Żyrardów – co za miasto

Na konkurs zgłoszono 64 wiersze z 10 placówek oświatowo-wychowawczych Powiatu Żyrardowskiego.

Komisja Konkursowa w składzie:

1. Jerzy Jankowski – poeta, autor tekstów, nauczyciel

2. Hanna Fibich – nauczyciel Mł.D.K, instruktor teatralny

3. Wiesław Tupaczewski – artysta satyryk, lider Kabaretu OTTO, autor tekstów i piosenek

4. Krzysztof Gwiazda – śpiewak operowy, autor piosenek, nauczyciel muzyki

5. Maciej Klociński – wokalista, instrumentalista, adiunkt na wydziale Kulturoznawstwa UKSW po przeglądzie nadesłanych prac postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących autorów:

I kategoria wiekowa ( kl. I – III)

NAGRODAAdrian Niewiadomski

WYRÓŻNIENIA

Wiktoria Siwek

Kacper Sałaj

Kacper Misiak


II kategoria wiekowa ( kl. IV – VI)

NAGRODAMaksymilian Rutendolff-Przewoski

WYRÓŻNIENIA

Weronika Kłosiewicz

Amelia Szczepanik

Konrad Adamiak

 

III kategoria wiekowa (gimnazjum)

NAGRODAMaria Branecka

WYRÓŻNIENIA

Maria Paczkowska

Julia Ksit

Jakub Wacławek

Daniel Tarasiuk

Weronika Bodych

Komisja gratuluje laureatom konkursu i ich opiekunom wysokiego poziomu nadesłanych tekstów, jednocześnie składa podziękowania za ciekawe doznania artystyczne.