KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 60-LECIA

Zaprezentowały się wszystkie zespoły i grupy artystyczne działające w naszej placówce. Video poniżej:

 

Teatr "PINOKIO" przygotowany przez Hannę Fibich i Grażynę Beliniak

Zespoły wokalne "SZAŁAPUTY" i "IGRASZKA" prowadzone przez Urszulę Izdebską i Aleksandrę Rudzińską

Zespół wokalny "CHOCHLIKI" - opiekunem jest Agnieszka Orzechowska

FORMACJE TANECZNE prowadzone przez Beatę Bieganowską

Teatr "MASKARADA" - opiekunem jest Ewa Szklarska, w tym roku teatr został przygotowany przez Macieja Klocińskiego

Perkusiści z zespołu "BECZKI i PAŁECZKI" - grający pod kierownictwem Roberta Rasza

Zespół wokalny "FRAJDA" - prowadzony przez Aleksandrę Rudzińską

Formacja GITAROWA - grająca pod kierownictwem Sławomira Naleja

"Młodzi Informatycy" (ekspozycja) – nauczyciel: Przemysław Brzycki

Nad piękną scenografią i ekspozycją pracował zespół plastyków: Bożena Liszewska, Agnieszka Kaźmierczak, Zbigniew Kołaczek

W trakcie uroczystości odbyła się prezentacja jubileuszowego Albumu wraz z płytą. Otwarto także wernisaż pięknych prac plastycznych wykonanych z okazji 60-lecia naszej placówki.

Galę uświetnili swoją obecnością samorządowcy zaangażowani w rozwój miasta i powiatu. Życzenia i list gratulacyjny przekazał Starosta Żyrardowski – Andrzej Wilk w imieniu całego Zarządu Powiatu Żyrardowskiego: Ewy Kakiet-Springer, Błażeja Zawadzkiego, Beaty Sznajder i Michała Staniaka. Radę Powiatu reprezentowała Beata Rusinowska – Przewodnicząca RPŻ. W imieniu Prezydenta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego prezenty przekazali jego zastępcy: Adam Lemiesz i Piotr Koczewski. Radę Miasta reprezentował Ryszard Mirgos - Przewodniczący RMŻ. Specjalne życzenia złożył Stanisław Niewiadomski - Prezydent Żyrardowa w latach 1994–1998 i Starosta Żyrardowski w latach 2002–2006.

Podczas oficjalnej części koncertu wręczony został Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" – odznaczenie honorowe przyznawane przez Marszałka województwa mazowieckiego za przyczynienie się m.in. do kulturalnego rozwoju Mazowsza. W imieniu Marszałka Adama Struzika medal wręczył Grzegorz Dobrowolski – dyrektor delegatury Urz. Marszałkowskiego w Żyrardowie. Specjalnymi dyplomami Marszałka zostali uhonorowani nauczyciele naszej placówki za wkład w rozwój kultury regionu.

Galę uświetnili swoją obecnością dyrektorzy Młodzieżowego Domu Kultury: Jadwiga Kowalska, Hanna i Janusz Fibich, Bożena Liszewska i Sławomir Nalej. Obecni byli także niektórzy zasłużeni absolwenci placówki: Urszula Chocyk, Małgorzata Rdest, Julia Ksit, Aleksandra Długosz-Bidzińska, Anita Kucharczyk, Barbara Ostrowska, Zofia Cymerska, Maciej Klociński i Hubert Matysiak. Podczas koncertu obecni byli także lektorzy języka angielskiego: Jakub Lament, Katarzyna Szymczak-Tryc, Elżbieta Laskowska, Iwona Suchecka, Anna Rybicka, Agata Szustakiewicz-Gołdak. Pracownicy administracji i obsługi: Bogusława Kosiarek, Katarzyna Olczak, Krystyna Michałowska, Sabina Kozłowska, Bogdan Frynia, Bogusław Nowak.

Przy organizacji koncertu pomogli także uczniowie z ZS Nr 1 "Elektryk": Sandra, Ola, Igor, Adam, Bartek, Oksana i Oliwia. Autor piosenek – Jacek Chmielewski; opracowanie graficzne – Jarosław Szafaryn.

Dziękujemy dyrektorowi Łukaszowi Kasperczykowi oraz obsłudze technicznej Centrum Kultury w Żyrardowie za gościnność i współorganizację imprezy! Wydarzenie relacjonowały media lokalne i regionalne: Tygodnik "Życie Żyrardowa", Dwutygodnik "Życie Powiatu Żyrardowskiego", Radio "Fama" , Radio Victoria, TVŻ. Na koncercie obecni byli dyrektorzy, komendanci i kierownicy wydziałów, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i związków, instytucji oraz wszelkich podmiotów zaprzyjaźnionych z naszą placówką.

Serdecznie dziękujemy Wam wszystkim za obecność i zaangażowanie!