WYŚPIEWAŁY NAGRODY NA FESTIWALU PIOSENKI INSCENIZOWANEJ

Zosia i Ada zajęły I miejsca w swojej kategorii wiekowej, natomiast Dominika Walczak wyróżnienie, które jest jednoznaczne z II miejscem, jak zaznaczyli sami jurorzy.

Na co dzień dziewczynki śpiewają w zespołach wokalnych „Szałaputy” i „Frajda”. Opiekunami są Aleksandra Rudzińska i Urszula Izdebska. Profesjonalne jury złożone z muzyków, animatorów kultury i instruktorów tańca poza doborem repertuaru, pięknym śpiewem brała pod uwagę bardzo wiele elementów; min. Umiejętność połączenia muzyki z ruchem oraz ogólny wyraz artystyczny.