PODSUMOWANIE POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na Powiatowy Konkurs Fotograficzny

DETAL W ARCHITEKTURZE ŻYRARDOWSKIEJ

Konkurs zorganizowany został pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego – Wojciecha Szustakowicza i Prezydenta Miasta Żyrardowa – Wojciecha Jasińskiego

Komisja w składzie :

Adam Lemiesz, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

Andrzej Szymaniak ,instruktor fotografii

Zbigniew Kołaczek, artysta plastyk

Bożena Liszewska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie

po przeglądzie 226 zdjęć 29 autorów postanowiła przyznać:

w kategorii szkół podstawowych kl. I – III:

nagrodę - Ryszardowi Litewnickiemu,l.7 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie

wyróżnienie - Krystianowi Wypych, l.7 Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie

w kategorii szkół podstawowych kl.VI – VI:

I MIEJSCE – Tymoteuszowi Sadowskiemu, l.10 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie, n. Elżbieta Lipska

II MIEJSCE - Joannie Dukaczewskiej, l.12

III MIEJSCE – Adamowi Niewczas, l.12 ze Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej

wyróżnienie - Natalii Burno, l.11 – z Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie, n Elżbieta Rogulska ( 6 )

wyróżnienie - Łukaszowi Komży, l.11 – z Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie, n Elżbieta Rogulska

w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

I MIEJSCE – Darii Różańskiej, l.15 z Zespołu Szkół Społecznych STO w Żyrardowie

II MIEJSCE – Patrycji Chudolińskiej, l.18, z Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach

III MIEJSCE – Julii Adamiak, l.13 z Zespołu Szkół Społecznych STO w Żyrardowie

wyróżnienie – Przemysławowi Ołdakowskiemu, l.14 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie

wyróżnienie - Natalii Wielogurskiej , l.15 z Zespołu Szkół Publicznych Nr2 w Żyrardowie

wyróżnienie - Izabelli Niewczas, l.14 z Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej

wyróżnienie - Julii Pepel, l.15 z Zespołu Szkół Publicznych Nr2 w Żyrardowie

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy dziękują sponsorom:

  • Panu Wojciechowi Szustakiewiczowi - Staroście Powiatu Żyrardowskiego

  • Panu Wojciechowi Jasińskiemu – Prezydentowi Miasta Żyrardów

  • Pani Agnieszce Marszałek - Zakład Fotograficzny „Fotograf” w Żyrardowie