POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY RoZSTRZYGNIĘTY

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Powiat Żyrardowski : czas teraźniejszy, przyszły i przeszły”. Konkurs zorganizowany został pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego – Pana Wojciecha Szustakiewicza.

Komisja w składzie :
Anna Kolera, dyrektor Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki Starostwa
Powiatowego w Żyrardowie - przewodnicząca
Bożena Liszewska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie - członek
Adam Pilorz, artysta plastyk - członek
Andrzej Szymaniak , instruktor fotografii - członek

po przeglądzie 210 zdjęć 21 autorów postanowiła przyznać:

w kategorii I : szkoły podstawowe, klasy I - VI

I MIEJSCE – Julia Stegenka, l.11 - Szkoła Podstawowa w Guzowie
II MIEJSCE – Natalia Osial, l.10 – Zespół Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie, n. Jolanta Bakalarska
III MIEJSCE- Jakub Czarnecki, l.10 – Szkoła Podstawowa w Lutkówce, n. Małgorzata Gołuch
wyróżnienia – Wiktoria Kromska, l.11 - Zespół Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie, n. Jolanta Bakalarska

w kategorii II : szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
I MIEJSCE – Adrianna Kołaczek, l.14 – Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie, n. Maciej Jankowski
II MIEJSCE – Bartosz Szustakowski, l.15 - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie, n. Jagoda Bartoszewska
III MIEJSCE- Julia Góra, l.16 – Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej, n. Igor Pańkow
wyróżnienia – Anna Dawidek, l.17 – Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach, n. Jagoda Bartoszewska
wyróżnienia – Justyna Markuszewska, l.15 – Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej n, Marzena Żuchewicz
wyróżnienia – Karolina Romalska, l.14- Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie, n. Maciej Jankowski

Ponadto nagrody otrzymują:
Nagrodę Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie otrzymuje
Aleksandra Polna,l.14 – Klub Foto-Format w Żyrardowie, n. Andrzej Szymaniak
Zakład Fotograficzny ufundował również dla laureatów konkursu bezpłatne karnety na wywołanie zdjęć. Komisja zakwalifikowała wybrane prace na wystawę pokonkursową .

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują pamiątkowe
dyplomy.
Organizatorzy dziękują:
Panu Wojciechowi Szustakiewiczowi - Staroście Powiatu Żyrardowskiego za ufundowanie nagród oraz za patronat nad imprezą
Pani Agnieszce Marszałek z Zakładu Fotograficznego „Fotograf” za ufundowanie nagród
Opiekunom uczniów biorących udział za rozpropagowanie konkursu.