diana bielecka nagrodzona w warszawie

Uczestnicy mieli za zadanie wykonać prace o tematyce związanej z Warszawą, np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp. Komisja oceniła 2128 prac, które napłynęły na konkurs z 253 placówek z całej Polski. Na wystawę zakwalifikowano 190 prac, w tym 30 nagrodzono.

Wśród nagrodzonych znalazła się Diana Bielecka, lat 7 z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Na wystawie z tej placówki znalazły się prace: Jana Latka - lat 10, Poli Tomaszewskiej – lat 11, Mikołaja Żukowskiego- lat 9 i Wiktorii Paluch – lat 14, (wszystkie prace zostały wykonane pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej).

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży w Warszawie. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe – przybory plastyczne.